IMG_20190716_131745.jpg
IMG_20190716_131849.jpg
IMG_20190731_122908.jpg
IMG_20190731_123005.jpg

Спремно за уградњу. Како ћу то све углавити у сироти рено... хихихи.
Шалим се, у спачеку сам озвучење извео одлично, а без икаквог бушења, сечења, и веома дискретно, како због естетике, тако и због лопова.