Spisak BB kodova - Renault 4 Forum

BB kod

Explanation

BB kod je skup komandi (tzv. tagova), zasnovanih na tagovima iz jezika HTML koji ste možda već upoznali. Oni vam omogućuju da formatirate tekst poruka na sličan način kako se to radi u HTML-u, ali im je sintaksa jednostavnija i ne može se desiti da se njihovom upotrebom pokvari izgled ostatka stranice. Da li će se ovi kodovi koristiti odlučuje administrator, i to za svaki forum (sobu) ponaosob, a vi to možete videti u polju �Vaš status� na dnu stranice.

Sledi spisak tagova BB koda koje možete koristiti da formatirate svoje poruke.

Spisak BB kodova

 1. Podebljano / Iskošeno / Podvučeno
 2. Boja
 3. Veličina
 4. Tip slova
 5. Isticanje
 6. Levo / Desno / Centar
 7. Uvlačenje teksta
 8. Link za e-mail
 9. URL hiperlink
 10. Linkovanje tema
 11. Linkovanje poruka
 12. „Bulleted” spisak / Složena lista
 13. Slike
 14. Videos
 15. Kod
 16. PHP kod
 17. HTML kod
 18. Citat
 19. Prekid delovanja BB kodova
 20. Prilog
Neispravna upotreba BB koda:
 • [url] www.primer.com [/url] � ne ostavljajte razmake između koda i teksta na koji se kod primenjuje.
 • [email]mojeime@domen.com[email] � tag za završetak koda mora uvek da sadrži kosu crtu ([/email])

Podebljano / Iskošeno / Podvučeno

Tagovi [b], [i] i [u] omogućuju vam da dobijete podebljan, iskošen i podvučen tekst.

  • [b]vrednost[/b]
  • [i]vrednost[/i]
  • [u]vrednost[/u]
  Upotreba
  • [b]ovaj tekst je podebljan[/b]
  • [i]ovaj tekst je iskošen[/i]
  • [u]ovaj tekst je podvučen[/u]
  Primer upotrebe
  • ovaj tekst je podebljan
  • ovaj tekst je iskošen
  • ovaj tekst je podvučen
  Kako to izgleda

Boja

[color] tag vam omogućuje da promenite boju teksta.

 • [color=Opcija]vrednost[/color]
  Upotreba
 • [color=blue]ovaj tekst je plav[/color]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je plav
  Kako to izgleda

Veličina

[size] tag vam omogućuje da menjate veličinu slova u tekstu.

 • [size=Opcija]vrednost[/size]
  Upotreba
 • [size=+2]ovaj tekst je za dve veličine veći od normalnog[/size]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je za dve veličine veći od normalnog
  Kako to izgleda

Tip slova

[font] tag vam omogućuje da promenite vrstu slova u tekstu.

 • [font=Opcija]vrednost[/font]
  Upotreba
 • [font=courier]ovaj tekst je ispisan slovima „Courier”[/font]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je ispisan slovima „Courier”
  Kako to izgleda

Levo / Desno / Centar

Tagovi [left], [right] i [center] vam omogućuju poravnanje teksta.

  • [left]vrednost[/left]
  • [center]vrednost[/center]
  • [right]vrednost[/right]
  Upotreba
  • [left]Ovaj tekst je poravnat ulevo[/left]
  • [center]Ovaj tekst je na sredini[/center]
  • [right]Ovaj tekst je poravnat udesno[/right]
  Primer upotrebe
 • Ovaj tekst je poravnat ulevo
  Ovaj tekst je na sredini
  Ovaj tekst je poravnat udesno
  Kako to izgleda

Uvlačenje teksta

Tag [indent] vam omogućuje da uvučete tekst na tom mestu.

 • [indent]vrednost[/indent]
  Upotreba
 • [indent]ovaj tekst je uvučen[/indent]
  Primer upotrebe
 • ovaj tekst je uvučen
  Kako to izgleda

Link za e-mail

[email] tag vam omogućuje da postavite link ka nekoj e-mail adresi. Možete uključiti kao opcioni parametar da 'imenujete' taj link.

URL hiperlink

[url] tag vam omogućava link ka drugim sajtovima i fajlovima. Možete uključiti opcioni parametar u 'ime' vašeg linka.

  • [url]vrednost[/url]
  • [url=Opcija]vrednost[/url]
  Upotreba
  • [url]http://www.renault4serbia.com[/url]
  • [url=http://www.renault4serbia.com]Renault 4 Forum[/url]
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda

Linkovanje tema

[thread] tag vam omogućuje povezivanje tema određivanjem id-ea teme. Možete uključiti i opcioni parametar 'name' u svoj link.

  • [thread]ID teme[/thread]
  • [thread=ID teme]vrednost[/thread]
  Upotreba
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Klikni me![/thread]
  (Napomena: ID teme/ID poruke je samo primer i nije linkovano sa stvarnom temom/porukom.)
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda

Linkovanje poruka

[post] tag vam omogućuje povezivanje ubacivanje linka na poruku sa određenim identifikacionim brojem (post id). Možete uključiti i opcioni parametar da biste 'imenovali' link.

„Bulleted” spisak

Tag [list] vam omogućuje da kreirate jednostavnu, bulleted listu bez određivanja opcije. Između dela sa vrednošću svakoj tačci je dodeljen [*] tag.

 • [list]vrednost[/list]
  Upotreba
 • [list]
  [*]na listi 1
  [*]na listi 2
  [/list]
  Primer upotrebe
  • na listi 1
  • na listi 2
  Kako to izgleda

Složena lista

[list] tag vam omogućuje nabrajanje sa naprednim mogućnostima u zavisnosti od opcije. Opcije su 1 (za brojčano nabrajanje) ili A (za abecedno nabrajanje sa velikim slovima) ili a (for za abecedno nabrajanje sa malim slovim) ili I (za brojčano nabrajanje sa velikim rimskim brojevima) ili i (for brojčano nabrajanje sa velikim rimskim brojevima).

 • [list=Opcija]vrednost[/list]
  Upotreba
 • [list=1]
  [*]na listi 1
  [*]na listi 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]na listi 1
  [*]na listi 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]na listi 1
  [*]na listi 2
  [/list]
  Primer upotrebe
  1. na listi 1
  2. na listi 2
  1. na listi 1
  2. na listi 2
  1. na listi 1
  2. na listi 2
  Kako to izgleda

Slike

[img] tag vam omogućuje da umetnete slike u svoje poruke. Možete kombinovati ovaj tag sa [url] tagom kako bi slika postala link.

 • [img]vrednost[/img]
  Upotreba
  • [img]http://www.renault4serbia.com/images/vc-2015/statusicon/gray/forum_new-48.png[/img] (Nije linkovana)
  • [url=http://www.example.com] [img]http://www.renault4serbia.com/images/vc-2015/statusicon/gray/forum_new-48.png[/img] [/url] (Linkovana)
  Primer upotrebe
  • (Nije linkovana)
  • (Linkovana)
  Kako to izgleda

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]vrednost[/video]
  Upotreba
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Primer upotrebe
  Kako to izgleda

Kod

[code] tag prebacuje u fiksnu širinu (monospace) fonta i čuva sve prorede.

 • [code]vrednost[/code]
  Upotreba
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Primer upotrebe
 • Kod:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Kako to izgleda

PHP kod

[php] vam omogućije istu funkciju kao[code] tag, ali i ističe sintaksu PHP koda. Mada je napravljen za PHP, on se može ispravno koristiti i za isticanje sintakse C-a i sličnih jezika.

 • [php]vrednost[/php]
  Upotreba
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Primer upotrebe
 • PHP kod:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Kako to izgleda

HTML kod

[html] tag vam omogućuje da istaknete sintaksu HTML koda.

 • [html]vrednost[/html]
  Upotreba
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Primer upotrebe
 • HTML kod:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Kako to izgleda

Citat

[quote] tag vam omogućuje citiranje nečijeg teksta ili delova teksta.

  • [quote]Citat[/quote]
  • [quote=Korisničko ime]vrednost[/quote]
  Upotreba
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;82556]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Primer upotrebe
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citat John Doe kaže:
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citat John Doe kaže: Pogledaj poruku
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Kako to izgleda

Isticanje

[highlight] tag vam omogućuje da istaknete tekst.

 • Upotreba
  [highlight]vrednost[/highlight]
 • Primer upotrebe
  [highlight]ovaj tekst istaknut[/highlight]
 • Kako to izgleda
  ovaj tekst istaknut

Prekid delovanja BB kodova

Tag [noparse] izaziva prekid delovanja BB kodova.

 • [noparse][b]vrednost[/b][/noparse]
  Upotreba
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Primer upotrebe
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Kako to izgleda

Prilog

Tag [attach] omogućuje da se fajl priložen uz poruku prikaže unutar teksta poruke, a ne ispod poruke. Tako mogu da se prikazuju samo fajlovi priloženi uz poruku u kojoj je upotrebljen ovaj tag.

 • [attach]attachmentid[/attach]
  Upotreba
 • [attach]12345[/attach]
  Primer upotrebe
 • Kako to izgleda